Contact

Prof. Dr. Wei Shen – wei.shen@essca.fr
Prof. Dr. Jing Men – jing.men@coleurope.eu
Dr. Frauke Austermann – Frauke.Austermann@essca.fr
Maximilian Rech – Maximilian.Rech@essca.fr
Dr. Anastas Vangeli – anastas.vangeli@gmail.com